Motivasyonu, İnisiyatifi Arttırma ve İş`te Eğlence

2010`lu yıllarda firmalarımızın karşılaşacağı en önemli 3 problemden birisi ekiplerin motivasyon kaybının önlenmesi, bölümlerde inisiyatif kullanımının arttırılması, firmalarda ve çevrelerinde yer alan fırsatların değerlendirilmesi ve ekiplerin değişime adaptasyonu olacaktır. Eğitim giderek dinamikleşen ve karmaşıklaşan iş süreçlerinin bulunduğu, Y-jenerasyonunun iş dünyasına yaklaşımının X-jenerasyonu ve önceki kuşaklardan farklı olduğu, aidiyet duygusunun azaldığı ortamlarda firmaların ellerindeki fırsatları daha etkin değerlendirmesini, çalışan potansiyellerinin iş verimine dönüştürülmesini amaçlamaktadır.

  • Temel Bilgiler
  • Konfor Alanını Aşma ve Harekete Geçme
  • İnisiyatif Kullanma ve Motivasyon için Kullanılabilecek Teknikler
  • Motivasyonu Arttırma Teknikleri
  • İş’te Eğlence


NOT: Detaylı eğitim içeriği için lütfen bize ulaşın Tel: 0212-272 13 46 veya info@abcdanismanlik.com


Kimler Katılmalı : İlgili tüm katılımcılar

Kişi Sayısı : Maksimum 16

Süre : 2 Gün

Yontem ve Materyaller : Eğitim; anlatım, tartışma, gözlemleri aktarma, vaka çalışmaları ve egzersiz yöntemleri birlikte kullanılarak yapılacaktır. Katılımcılara eğitim notları dağıtılacak