E-Ticaret Firmalarının Kredilendirme Süreci

Eğitimde, günümüz modern ticaret yöntemlerinden olan e-ticaretin dünya ticaretindeki payı ve seyri, geleceğe ilişkin beklentiler ve eğilimler hakkında bilgi verilmektedir. Bunun dışında e-ticaretin firma bilançolarına etkisi, bu firmaların mali analizinde, kredilendirme sürecinde dikkat edilecek noktaların irdelenmesi ve doğru kredi kararı alınması hakkında bilgi de verilmektedir. Geleceğin portföyünde yeri artacak olan işkolunda proaktif davranabilir miyiz? Risk ve fırsat dengesini nasıl sağlayabiliriz? sorularına da odaklanılmaktadır.

Odak Noktalar: E-Ticaret, Melek Yatırımcı, Start Up, Modern Ticaret, Dünya Ticareti, Proaktif Ticaret, Kredi
Komitesi, Risk Analizi

I. Tarihçe ve Gelecek Tahminleri
II. Amazon’dan Ali Baba’ya
III. Rakamlarla E-Ticaret
IV. Firmaların Faaliyet Döngüsü
V. Firmaların Çalışma Kuralları
VI. Fikir mi Sermaye mi?
VII. Melek Yatırımcılar Yeri ve Önemi
VIII. Yasal Çerçeve
IX. E-Ticaret Faaliyetinin Bilanço ve Gelir Tablosuna etkisi
X. Kredi Gereksinimi Hangi Noktalarda Doğar
XI. Bu Firmalara:
Ne Tür Krediler Verilir?
Hangi Vadede Kredi Verilir?
Ne Miktarda Kredi Verilir?
Ne Teminatla Kredi Verilir?
 

Uygulama: Gerçek bir bilanço ile uygulama yapılacaktır.

Eğitimden Beklenen Sonuçlar (Öğretimsel Çıktılar/Kazanımlar):
 

Bilir: E-Ticaretin İşleme Kurallarını Bilir, E-Ticaretin Hangi Noktalarda Bankalara İhtiyacı Olduğunu Bilir. ETicaret Firmalarının Bilanço Özelliklerini Bilir.
Anlar: E-Ticaretin Gelecekteki Yerini Anlar, Merak ve Keşfetmenin Firma Analizindeki Önemini Anlar.
Firmaların Faaliyet Döngüsünü Anlar. Firmaların Taşıdığı Riskleri Anlar. E-Ticarette Rasyoların Nasıl
Okunacağını ve Ne Anlam Taşıdığını Anlar.
Yapar: Proaktif, Analitik Düşünme ve Kredi Bilgisini Bir Araya Getirir, Sektörlerarası Kıyaslama Yapar,
Bankanın Kredi Prosedürüne Uygun Rapor Yazar, Banka ve Firmaya En Uygun Kredi Teklifini Hazırlar.

NOT: Detaylı eğitim içeriği için lütfen bize ulaşın Tel: 0212-272 13 46 veya info@abcdanismanlik.com


Kimler Katılmalı : İlgili tüm çalışanlar ve Yöneticiler

Kişi Sayısı : Maksimum 16

Süre : 1 Gün

Yontem ve Materyaller : Eğitim; tartışma, grup egzersizleri, örnek vaka çalışmaları ve evrak inceleme yöntemleri birlikte kullanılarak uygulanacaktır. Katılımcılara eğitim notları dağıtılacak ve "Eğitim Katılım Sertifikası" verilecektir.